Welcome to the Official Website for the
National Prayer Breakfast of Wales

Croeso i Wefan Swyddogol
Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru

Introduction

Over the past 20 years the National Prayer Breakfast has been held annually in locations all over Wales to inspire and encourage prayer for the nation. This significant event has been attended by guests who reflect a wide diversity of interests and service within the life of the nation.

National Prayer Breakfasts are held in other nations but the National Prayer Breakfast of Wales is autonomous and operates as a Christian charity.  "Blessed is the Nation whose God is the Lord" 

- Psalm 33:12


Click here to read about the

2012 National Prayer Breakfast


Consider coming to our Sep 2018 Open Day

Click the image below for more details...


Cyflwyniad

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru wedi’i gynnal yn flynyddol mewn lleoliadau led led Cymru er mwyn ysbrydoli ag annog gweddi dros y genedl.Mynychwyd y digwyddiad arwyddocaol hwn gan westieon yn cynrychioli ystod eang o ddiddordebau a gwasanaeth ym mywyd y genedl.

Cynhelir Brecwastau Gweddi Cenedlaethol mewn gwledydd eraill ond mae Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru yn annibynol a gweithreda fel elusen Gristionogol.


"Gwyn ei byd y genedl y mae’r Arglwydd yn Dduw iddi." 
- Salm 33:12


Cliciwch yma i ddarllen am

Brecwast Gweddi Cenedlaethol 2012


Ystyriwch ddod at ein Diwrnod Agored Medi 2018

Cliciwch ar y llun isod am ragor o fanylion...


Registered Charity Number 1031369/Cofrestrwyd fel Elusen, Rhif 1031369 

Make a free website with Yola