Assembly Prayer Breakfast

Since the inception of the National Assembly for Wales in 1999, a smaller Assembly Breakfast has also been held monthly with staff and AMs from all political parties. It provides a unique opportunity to support one another and to pray for the work of government in Wales.

"I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone – for kings and for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness" - 1 Tim 2:1-2

Brecwast Gweddi y Cynulliad

Ers cychwyniad Y Cynulliad i Gymru yn 1999 cynhaliwyd yn fisol Y Brecwast llai gyda staff ag Aelodau o’r Cynulliad o bob plaid gwleidyddol. Mae’n cynnig cyfle unigryw i roi cefnogaeth i’n gilydd ac i weddio dros waith llywodraeth yng Nghymru.


"Yr wyf yn annog bod ymbiliau, gweddiau,deisyfiadau a diolchiadau yn cael eu hoffrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod, inni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon, yn llawn duwioldeb a gwedduster." 
- 1 Tim 2:1-2

Make a free website with Yola