National Prayer Breakfast / Brecwast Gweddi Genedlaethol

Events

Check out our upcoming events below - all are welcome.


Healing the Land

A free 2 day conference at the Royal Welsh Agricultural Showground from Friday 4th - Saturday 5th October 2019.

Join international speaker Andreas Keller and Wales' own Roy Godwin from Ffald y Brenin as they lead us in teaching, worship and prayer for God to bring Healing to our Land.

The National Prayer Breakfast of Wales will be commencing the event with a Breakfast Brunch to include prayer and reflection at 10am on the Friday.

For full details please click the image above or click here.


Digwyddiadau

Edrychwch ar ein digwyddiadau sydd i ddod isod - croeso cynnes i bawb.

Iachau'r Tir

Cynhadledd 2 ddiwrnod am ddim ar Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru ar ddydd Gwener 4ydd a dydd Sadwrn 5ed o Hydref, 2019.

Ymunwch รข'r siaradwr rhyngwladol Andreas Keller a Roy Godwin o Ffald y Brenin wrth iddyn nhw ein harwain gyda dysgeidiaeth, addoliad a gweddi ar i Dduw ddod i Iachau ein Tir.

Bydd Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru yn agor y digwyddiad gyda Brecwast hwyr fydd yn cynnwys gweddi a myfyrdod am 10am ar y dydd Gwener.

Am fanylion llawn cliciwch y llun uchod neu cliciwch yma

Make a free website with Yola