Trustees/Ymddiriedolwyr

Below is a list of our current trustees. Please contact the trust if you would like any further information.

Isod mae rhestr o'n hymddiriedolwyr presennol. Cysylltwch รข'r ymmddiriedolaeth os hoffech unrhyw wybodaeth bellach.

    • Mr Arfon Jones
    • Mr Brian Gregory
    • Ms Janet Ryder
    • Rev Dr/Parchg.Ddr Watcyn James
    • Mr Andrew Crow

Make a free website with Yola